Maligayang Pagbati mula sa Covered California

Kami’y nandito para tulungan kayo sa pagpili ng health insurance na angkop sa inyong pangangailangan at badyet.

Para sa tulong gamit ang wikang Tagalog maaaring tawagan ang numerong (800) 983-8816

Sa Covered California, maaari kang mamimili at bumili ng health plans mula sa iba’t-ibang pribadong kumpanya na nagbebenta ng insurance. Dito, maaari ka ring makatanggap ng tulong pinansyal para sa mas abot-kayang health insurance. Nandito kami para tulungan kayong pumili ng pinaka-angkop na health plan ayon sa inyong pangangailangan.
 

Mga mahalagang pagbabago sa taong 2020

  • Batas – Ayon sa batas, lahat ng residente ng California ay dapat na mayroong health insurance. Kung hindi, ito ay may katapat na parusa o multa, maliban lamang kung ikaw ay may exemption.
  • Bagong tulong pinansyal – Para makayanan na magkaroon ng health insurance, ang karagdagang tulong sa pinansyal ay ibinabahagi sa maraming tao.
  • Karagdagang kaalaman – Nandito ang Covered California para sagutin ang inyong mga katanungan.  Tumawag lamang sa mga numero sa taas para sa libre at kumpidensyal na sagot sa inyong mga katanungan. 
     

Additional Information Available in English:

keyboard_arrow_up
TOP