Maligayang Pagdating sa Covered California

Maligayang pagdating sa CoveredCA. Maaari kaming makatulong sa iyo nang libre upang mahanap ang pinakaangkop na plano sa seguro para sa iyo.
Para sa tulong sa Tagalog, mangyaring tawagan ang: (800) 983-8816

Ang Covered California ay ang lugar kung saan maaari mong ihambing at bumili ng isang pribadong plano sa seguro sa kalusugan at makakuha ng tulong sa pananalapi upang magbayad para sa saklaw ng kalusugan, kung kwalipikado ka. Maaari naming matulungan kang maunawaan ang iyong mga pagpipilian at magpatala sa planong pangkalusugan na pinakamahusay na nakakatugon sa iyong mga pangangailangan. Kung gusto mo ng tulong sa pagpapatala, nag-aalok ang Covered California ng libre, kompidensyal na tulong na malapit sa iyo.
 

 

Additional Information Available in English: