Bảo hiểm Medi-Cal

Medi-Cal là gì?

Medi-Cal là chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid của California. Chương trình này chi trả cho nhiều dịch vụ y tế khác nhau cho trẻ em và người lớn có thu nhập và khả năng eo hẹp.

Ai đủ điều kiện?

Một số người ghi danh qua Covered California có thể đủ điều kiện nhận Medi-Cal. Điều kiện dựa trên một số yếu tố, bao gồm:

Người lớn đủ điều kiện nhận Medi-Cal nếu thu nhập của bạn lên đến 138% chỉ số nghèo liên bang (FPL); trẻ em đủ điều kiện nhận Medi-Cal nếu thu nhập của bạn lên tới 266% chỉ số nghèo liên bang. Kiểm tra “Mua sắm và so sánh” để xem mình có đủ điều kiện không.

 • Chương trình CalFresh
 • Thu Nhập An Sinh Bổ Sung/Thanh Toán Bổ Sung của Tiểu Bang (SSI/SSP)
 • CalWorks (AFDC)
 • Hỗ trợ người tị nạn (Refugee Assistance)
 • Chăm Sóc Nuôi Dưỡng hoặc Chương Trình Hỗ Trợ Nhận Con Nuôi (Foster Care or Adoption Assistance Program)

Tìm hiểu thêm trên trang của Sở Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe (DHCS).

 • 65 tuổi hoặc hơn
 • Khiếm thị
 • Khuyết tật
 • Dưới 21 tuổi
 • Thai phụ
 • Cư dân có kinh nghiệm làm y tá hoặc làm trong các nhà dưỡng/ chăm sóc sức khoẻ
 • Người tị nạn với thời hạn di trú
 • Cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 21 tuổi có hoàn cảnh khó khăn
 • Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú hoặc ung thư cổ tử cung

Làm sao để được bảo hiểm

Tùy theo mức thu nhập, bạn có thể được nhận bảo hiểm sức khoẻ miễn phí hoặc chi phí thấp thông qua Medi-Cal. Medi-Cal cũng có thể cung ứng các chương trình miễn phí hoặc có giá phải chăng để bắt đầu bảo hiểm cho thai kỳ ngay lập tức.

Sau khi ghi danh cho loại bảo hiểm với Covered California, bạn sẽ biết liệu mình có đủ điều kiện hay không và chương trình bảo hiểm áp dụng cho bạn như thế nào.

Photo of a mother kissing her baby daughter on the cheek

Gia Hạn Quyền Lợi Của Mình

Edit Tip
icon

Hàng Năm

Để duy trì bảo hiểm Medi-Cal, bạn phải gia hạn mỗi năm một lần vào ngày đăng ký của năm đầu tiên.

Edit Tip
icon

Khi Nào Phải Báo Cáo Thay Đổi

Bạn phải báo cáo bất cứ thay đổi nào trong gia đình trong vòng 10 ngày đến văn phòng dịch vụ xã hội tại địa phương của mình.

thumb_up

Nếu được thông báo rằng bạn không còn đủ điều kiện cho Medi-Cal, hãy gọi cho trung tâm dịch vụ của chúng tôi trong vòng 60 ngày để biết các lựa chọn với Covered California. Liên Lạc với Chúng Tôi (trang tiếng Anh) arrow_forward

Bạn đã sẳn sàng để chăm sóc 
sức khoẻ cho mình chưa?

agent

Cần giúp đỡ để ghi danh?

Bạn có thể nhận giúp đỡ từ chuyên viên ghi danh có chứng chỉ ngay lập tức. Trợ giúp miễn phí và bảo mật. Hãy nói chuyện với một chuyên viên về các lựa chọn và nhờ họ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Bạn có thể ghi danh trực tiếp tại đại lý, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

thumb_up

Hỗ trợ ngôn ngữ bằng 12 thứ tiếng

Edit Component

Có phải bảo hiểm Medi-Cal của bạn sắp kết thúc?

Lập kế hoạch mới ngay từ bây giờ.

Nếu nhận được thư thông báo rằng bạn được một chương trình mới thông qua Covered California sau khi mất bảo hiểm Medi-Cal, bạn sẽ phải hoàn thành quá trình ghi danh. Bạn có thể giữ, thay đổi hoặc hủy chương trình này ngay bây giờ.

Tiếp tục

Bạn có bị ảnh hưởng bởi những thay đổi sắp tới của Medi-Cal không?

Tìm hiểu them
Edit Section