Edit Banner

Các chương trình bảo hiểm sức khoẻ của Covered California

Chúng tôi có 4 mức bảo hiểm phỏng theo tên kim loại. Tuy giá và dịch vụ khác nhau nhưng cùng có các lợi ích tuyệt vời. 

edit
Bronze
Lệ phí THẤP NHẤT
Chi phí xuất túi CAO NHẤT
Bồi hoàn 60% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Thêm nhiều tiết kiệm
Silver
Lệ phí THẤP HƠN
Chi phí xuất túi TRUNG BÌNH
Bồi hoàn từ 70 đến 94% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Không có khoản khấu trừ
Gold
Lệ phí CAO HƠN
Chi phí xuất túi THẤP HƠN
Bồi hoàn 80% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Không có khoản khấu trừ
Platinum
Lệ phí CAO NHẤT
Chi phí xuất túi THẤP NHẤT
Bồi hoàn 90% chi phí
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Covered California Làm Việc Như Thế Nào

Covered California là một dịch vụ miễn phí nhằm kết nối cư dân California với các thương hiệu bảo hiểm theo đạo luật Patient Protection and Affordable Care Act. Đây là nơi duy nhất có thể trợ giúp tài chính khi người dân mua bảo hiểm sức khoẻ từ các công ty có uy tín. 

*Khi nhấp vào bất cứ link liên kết nào trong trang này, bạn sẽ được chuyển đến trang có nội dung liên quan bằng tiếng Anh.

edit

Covered California và Medi-Cal sử dụng cùng một mẫu đơn. Điều này có nghĩa rằng khi bạn khi danh, bạn sẽ biết mình đủ điều kiện cho chương trình nào. Vài hộ gia đình đủ điều kiện cho cả hai. 

Ai đủ điều kiện tham gia một trương trình bảo hiểm thông qua Covered California?

edit

Cư Dân California

edit

Người Hiện Diện Hợp Pháp

edit

Tôi có được trợ giúp tài chính không?

edit
Thu nhập của bạn và nhân khẩu trong hộ gia đình sẽ xác định nếu bạn sẽ được hỗ trợ tài chính. Một số người đủ điều kiện cho một chương trình trợ giúp tài chính, trong khi những người khác đủ điều kiện cho cả hai edit
edit
Nhân Khẩu Trong Hộ Gia Đình
edit
Trợ Giúp Tài Chính Liên Bang
edit
Trợ Giúp Tài Chính Tiểu Bang
edit 1 $17,609 - $51,040 $25,520 - $76,560
edit 2 $23,792 - $68,960 $34,480 - $103,440
edit 3 $29,974 - $86,880 $43,440 - $130,320
edit 4 $36,156 - $104,800 $52,400 - $157,200
edit 5 $42,339 - $122,720 $61,360 - $184,080
edit 6 $48,521 - $140,640 $70,320 - $210,960

Thu nhập của hộ gia đình đề cập đến thu nhập kết hợp ước tính của tất cả các thành viên trong gia đình trong năm mà bạn dự định có bảo hiểm.

edit Tìm hiểu thêm arrow_forward edit

Có những loại trợ giúp tài chính nào? edit

Những gì bạn nhận được dựa trên thu nhập hàng năm của hộ gia đình. Các gia đình có thu nhập thấp hơn sẽ nhận được nhiều hơn. Trợ cấp giúp bạn thanh toán lệ phí hàng tháng và chi phí xuất túi.

edit

Từ năm 2020, sẽ có thêm các khoản trợ cấp dành cho người dân California sống trong một số mã bưu điện nhất định và nằm trong các khung thu nhập nhất định.

edit

Trợ cấp sẽ được gửi trực tiếp đến công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn. Bạn có thể chọn thanh toán các khoản trợ cấp hàng tháng để giảm lệ phí hàng tháng hoặc trả lại cho bạn tất cả cùng một lúc khi bạn nộp thuế.

edit

Tôi xin bằng cách nào? edit

Xin thật dễ dàng với ba cách — trực tuyến, miễn phí khi giao dịch trực tiếp với một chuyên viên hoặc đại lý có chứng chỉ biết nói tiếng Việt, hoặc qua điện thoại (800) 652-9528 (tiếng Việt). Hầu hết mọi người có thể hoàn tất đơn xin trực tuyến trong vòng 45 phút.

Ghi Danh

Điều gì xảy ra sau khi tôi ghi danh? edit

Khi bạn chọn một chương trình từ Covered California, bạn cần thanh toán lệ phí hàng tháng đầu tiên của mình. Sau đó, bạn nên thông báo cho chúng tôi nếu thu nhập hoặc nhân khẩu trong hộ gia đình của bạn thay đổi. Bạn sẽ tự động được gia hạn khi mùa đăng ký mở ra trong mùa thu, hoặc có thể chuyển sang chương trình khác tại thời điểm đó.

check_circle
edit Gia Hạn Bạn sẽ được tự động gia hạn mỗi năm. Tìm hiểu thêm arrow_forward
check_circle
edit Báo Cáo Thay Đổi Những thay đổi như thu nhập hoặc địa điểm. Tìm hiểu thêm arrow_forward
Ai đủ điều kiện tham gia một trương trình bảo hiểm thông qua Covered California?
icon
Cư Dân California
icon
Người Hiện Diện Hợp Pháp
Tôi có được trợ giúp tài chính không?

Your income and household size determine whether you'll get financial help. Some people are eligible for one financial help program, while others qualify for both.

Nhân Khẩu Trong Hộ Gia Đình Trợ Giúp Tài Chính Liên Bang
1 $17,609 - $51,040
2 $23,792 - $68,960
3 $29,974 - $86,880
4 $36,156 - $104,800
5 $42,339 - $122,720
6 $48,521 - $140,640
Nhân Khẩu Trong Hộ Gia Đình Trợ Giúp Tài Chính Tiểu Bang
1 $25,520 - $76,560
2 $34,480 - $103,440
3 $43,440 - $130,320
4 $52,400 - $157,200
5 $61,360 - $184,080
6 $70,320 - $210,960

Household income refers to the estimated combined income of all family members for the year you plan to have coverage.

Có những loại trợ giúp tài chính nào?
icon

Những gì bạn nhận được dựa trên thu nhập hàng năm của hộ gia đình. Các gia đình có thu nhập thấp hơn sẽ nhận được nhiều hơn. Trợ cấp giúp bạn thanh toán lệ phí hàng tháng và chi phí xuất túi.

icon

Từ năm 2020, sẽ có thêm các khoản trợ cấp dành cho người dân California sống trong một số mã bưu điện nhất định và nằm trong các khung thu nhập nhất định.

Trợ cấp sẽ được gửi trực tiếp đến công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn. Bạn có thể chọn thanh toán các khoản trợ cấp hàng tháng để giảm lệ phí hàng tháng hoặc trả lại cho bạn tất cả cùng một lúc khi bạn nộp thuế.

edit
Tôi xin bằng cách nào?

Xin thật dễ dàng với ba cách — trực tuyến, miễn phí khi giao dịch trực tiếp với một chuyên viên hoặc đại lý có chứng chỉ biết nói tiếng Việt, hoặc qua điện thoại (800) 652-9528 (tiếng Việt). Hầu hết mọi người có thể hoàn tất đơn xin trực tuyến trong vòng 45 phút.

Ghi Danh
Điều gì xảy ra sau khi tôi ghi danh?

Khi bạn chọn một chương trình từ Covered California, bạn cần thanh toán lệ phí hàng tháng đầu tiên của mình. Sau đó, bạn nên thông báo cho chúng tôi nếu thu nhập hoặc nhân khẩu trong hộ gia đình của bạn thay đổi. Bạn sẽ tự động được gia hạn khi mùa đăng ký mở ra trong mùa thu, hoặc có thể chuyển sang chương trình khác tại thời điểm đó.

check_circle
Gia Hạn
Bạn sẽ được tự động gia hạn mỗi năm.
check_circle
Báo Cáo Thay Đổi
Những thay đổi như thu nhập hoặc địa điểm.

Các Công Ty Bảo Hiểm Sức Khoẻ

Các công ty này đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiểu bang và liên bang về các chương trình bảo hiểm sức khỏe, cộng với các tiêu chuẩn bổ sung do Covered California đặt ra.

Sau khi tham gia, đây là những điều quý vị cần biết.

Edit Component
Edit Panel

Covered California dành cho Gia Đình

Xem Covered California đã giúp cho những gia đình như gia đình bạn như thế nào

Bạn đã sẳn sàng để chăm sóc 
sức khoẻ cho mình chưa?

agent

Cần giúp đỡ để ghi danh?

Bạn có thể nhận giúp đỡ từ chuyên viên ghi danh có chứng chỉ ngay lập tức. Trợ giúp miễn phí và bảo mật. Hãy nói chuyện với ai đó về các lựa chọn và nhờ họ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Bạn có thể ghi danh trực tiếp tại đại lý, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

thumb_up

Được trợ giúp với hơn 12 ngôn ngữ

Edit Component

Liên Lạc Trung Tâm Dịch Vụ Tiếng Việt

Giúp đỡ miễn phí bằng Tiếng Việt tại số (800) 652-9528