Chào mừng quý vị đến với Covered California

Chào mừng đến với CoveredCA. Chúng tôi có thể giúp bạn tìm chương trình bảo hiểm phù hợp nhất cho bạn,
Để được giúp bằng tiếng Việt, xin liên lạc: (855) 708-4586.

Covered California là nơi mà quý vị có thể so sánh và mua sắm các chương trình bảo hiểm y tế tư nhân, và nhận sự trợ giúp tài chánh để trả cho bảo hiểm y tế nếu quý vị hội đủ điều kiên. Chúng tôi sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về các lựa chọn của mình và ghi danh vào chương trình bảo hiểm thích hợp nhất với nhu cầu của quý vị. Nếu quý vị muốn được giúp đỡ trong việc ghi danh, Covered California có sự giúp đỡ bảo mật và miễn phí tại địa phương của quý vị.

 

 

Additional Information Available in English: