Edit Banner

Các chương trình bảo hiểm sức khoẻ của Covered California

Chúng tôi có 4 mức bảo hiểm phỏng theo tên kim loại. Tuy giá và dịch vụ khác nhau nhưng cùng có các lợi ích tuyệt vời.
Các trang liên kết dưới đây về các chương trình bảo hiểm sức khỏe bằng tiếng Anh. 

edit
Bronze
Lệ phí THẤP NHẤT
Chi phí xuất túi CAO NHẤT
60% coverage
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Thêm nhiều tiết kiệm
Silver
Lệ phí THẤP HƠN
Chi phí xuất túi TRUNG BÌNH
70 to 94% coverage
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Không có khoản khấu trừ
Gold
Lệ phí CAO HƠN
Chi phí xuất túi THẤP HƠN
80% coverage
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính. Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
edit
Không có khoản khấu trừ
Platinum
Lệ phí CAO NHẤT
Chi phí xuất túi THẤP NHẤT
90% coverage
Hạ thấp lệ phí hàng tháng nếu bạn đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính Tìm Hiểu Thêm arrow_forward
keyboard_arrow_left keyboard_arrow_right

Kết nối người dân California với Các Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Tuyệt Vời

Chúng tôi có mặt để hỗ trợ bạn lấy được bảo hiểm sức khỏe mà mình cần, bất kể thu nhập hoặc lịch sử sức khỏe.

Edit
Bảo Hiểm Từ Nhãn Hiệu Uy Tín
Tất cả các chương trình đều bao gồm chăm sóc phòng ngừa, khám bác sĩ, cấp cứu và nhiều nữa
Trợ giúp tài chính Nhiều khách hàng trả $10 hoặc ít hơn mỗi tháng với sự hỗ trợ tài chánh chỉ có với chúng tôi. Nhiều trường hợp đủ điều kiện nhận bảo hiểm Medi-Cal.
Hỗ trợ ghi danh Tư vấn miễn phí và bảo mật theo từng bước. Nhận sự hỗ trợ cần thiết để bạn có thể đi đến quyết định tốt nhất về bảo hiểm sức khỏe của mình.
edit

Covered California và Medi-Cal sử dụng cùng một mẫu đơn. Điều này có nghĩa rằng khi bạn ghi danh, bạn sẽ biết mình đủ điều kiện cho chương trình nào. Vài hộ gia đình đủ điều kiện cho cả hai.

 

Lối đến bảo hiểm sức khỏe với giá cả hợp lý rất dễ dàng.

Theo những bước sau đây để chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.

edit
Explore Plans and Prices
Khám phá các chương trình và giá cả Làm quen với những chương trình mà chúng tôi cung ứng. So sánh lợi ích, chi phí hàng tháng và dịch vụ có sẵn.
edit
Qualify for Financial Help
Điều kiện để được hỗ trợ tài chánh Tìm hiểu xem nếu bạn có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chánh giúp thanh toán phí bảo hiểm hàng tháng hay không. Bạn thậm chí có thể nhận được bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc với chi phí thấp thông qua Medi-Cal.
edit
Apply
Ghi Danh Chọn một chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp, sau đó ghi danh trực tuyến, trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Những ngày và thông tin quan trọng

library_add edit
1 tháng 11 Mùa Ghi Danh Bắt Đầu Ghi danh cho bảo hiểm có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1.

Các Công Ty Bảo Hiểm Sức Khoẻ

Các công ty này đáp ứng tất cả các yêu cầu của tiểu bang và liên bang về các chương trình bảo hiểm sức khỏe, cộng với các tiêu chuẩn bổ sung do Covered California đặt ra. Chương trình sức khỏe Oscar sẽ không cung cấp bảo hiểm cho năm 2024.

Health Insurance Companies

These companies meet all the state and federal requirements for health plans, plus additional standards set by Covered California. Oscar Health Plan will not be offering coverage in 2024.

Sau khi tham gia, đây là những điều quý vị cần biết. (Nhấp vào mỗi đường kết nối để vào xem mỗi trang tiếng Anh)

Edit Component
agent

Cần giúp đỡ để ghi danh?

Bạn có thể nhận giúp đỡ từ chuyên viên ghi danh có chứng chỉ ngay lập tức. Trợ giúp miễn phí và bảo mật. Hãy nói chuyện với một chuyên viên về các lựa chọn và nhờ họ hướng dẫn bạn trong suốt quá trình. Bạn có thể ghi danh trực tiếp tại đại lý, qua điện thoại hoặc trực tuyến.

thumb_up

Hỗ trợ ngôn ngữ bằng 12 thứ tiếng

Edit Component

Liên Lạc Trung Tâm Dịch Vụ Tiếng Việt

Giúp đỡ miễn phí bằng Tiếng Việt tại số (800) 652-9528
Edit Footer